Akmeņu pasaule Tev II līmenis

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Akmeņu pasaule Tev" II līmenis

Otrais līmenis ir paredzēts praktiķiem un interesentiem ar priekšzināšanām. Otrā līmeņa nodarbības ir veltītas nopietnam enerģētiskam darbam smalkā līmenī. Darbs ar karmu, emocijām, iepriekšējām dzīvēm. Sevis sakārtošana smalkajos līmeņos. Dziedinošās tehnikas ar kristāliem un akmeņiem. Situāciju korekcija ar kristālu palīdzību, aizsardzība, attīrīšana no negatīvām programmām, darbs ar vēlmēm un situācijām. Meditatīvās tehnikas ar kristālu, vizualizāciju un piramīdu izmantošanu. Enerģētiskā korekcija no attāluma.
Programma paredzēta interesentiem, kuri apguvuši neformālās izglītības programmas «Akmeņu pasaule Tev» I līmeni vai akmeņu mācības praktiķiem, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu (līdzvērtīgs pirmā līmeņa gala pārbaudījumam).